فایل های دسته بندی دانلود پروژه های آماده دانشجویی - صفحه 1

جوشکاری فلزات غیرمشابه به روش اصطکاکی اغتشاشی

جوشکاری فلزات غیرمشابه به روش اصطکاکی اغتشاشی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهینه سازی کنترل مسیر و هدایت بار در شبکه های شهری و بین شهری‎

بهینه سازی کنترل مسیر و هدایت بار در شبکه های شهری و بین شهری‎

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هشدار گاز به وسیله پیامک ‎

هشدار گاز به وسیله پیامک ‎

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی و پیاده سازي سیستم اشتراك فایل تحت اندروید و ویندوز

طراحی و پیاده سازي سیستم اشتراك فایل تحت اندروید و ویندوز

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تقویت پیوند بین سنجش عملکرد و تصمیم گیری

تقویت پیوند بین سنجش عملکرد و تصمیم گیری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راه سازی و طراحی مسیر

راه سازی و طراحی مسیر

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی و اجرای بخش نرم افزاری برد پایشگر مدار فرمان پردازنده ARM

طراحی و اجرای بخش نرم افزاری برد پایشگر مدار فرمان پردازنده ARM

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش‌های ارتقای تمکین مالیاتی و راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی‎

روش‌های ارتقای تمکین مالیاتی و راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی‎

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پول و ارز و بانکداری

پول و ارز و بانکداری

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی